กำหนดการโครงการสัมมนา เรื่อง “ แผนอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ. 2567-2570 มหาวิทยาลัยขอนแก่น” วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom) และ ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร และ วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน และ สิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่

645 Views