เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองยุทธศาสตร์ขอประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

URL: https://kku.world/budgetplan2023 (กรุณาลงชื่อเข้าใช้ @kku.ac.th )

และหากการจัดทำเอกสารรูปเล่มเรียบร้อยแล้วกองยุทธศาสตร์ จักจัดส่งเอกสารให้ในภายหลัง อนึ่งส่วนงาน/หน่วยงานสามารถบริหารงบประมาณในขั้นตอนการบริหารงบประมาณ (BG) ระบบ KKUFMIS ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

717 Views