เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กองยุทธศาสตร์ขอประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกอบด้วย (กรุณาลงชื่อเข้าใช้ @kku.ac.th )

งบเงินอุดหนุนจากรัฐ (66พ) URL:
งบประมาณเงินรายได้ URL: https://kku.world/budgetplan2567
งบประมาณเงินรายได้ กลางปี URL: https://kku.world/budgetplan2567mid
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ URL: https://kku.world/budgetplan2567gov

314 Views